Alesia Pokrovska Director Ukraine, 21000 Vinnica, 3 Solovyova str TEL 0038 093 974 82 83 0038 067 832 96 54 chanceyes@ukr.net

Alesia Pokrovska

Director
Ukraine, 21000 Vinnica,
3 Solovyova str

TEL 0038 093 974 82 83
0038 067 832 96 54

chanceyes@ukr.net